Lời bài hát Bác sống đời đời

Ca sĩ: Minh Hanh Sáng tác: phong nhã
Bác còn sống mãi với quê hương đất nước
Bác còn sống mãi với đàng cháu yêu thương
Bác hồ ơi! bóng bác in trên ba đình rực sáng
Bóng bác trên Ba Đình rực sáng
Màu khăn quàng cháu luôn đỏ thắm
Hình huy hiệu bác trên ngực cháu
Bác kính yêu ơi quê Việt Nam
Bác sống đời đời!

Chim ngàn gió núi đến ban mai với bác
Bao đàn cháu bé kính dâng bác hoa tươi
Bác hồ ơi!
Bác có nghe chăng những lời của cháu
Thánh thót vang lên ấm êm mái trường
Hàng cây trồng đã vươn thẳng tấp
Trời thu về vẫn xanh cành lá
Trên đất quê ta vang lời ca
Tiếng hát kết đoàn

Chim ngàn gió núi đến ban mai với bác
Bao đàn cháu bé kính dâng bác hoa tươi
Bác hồ ơi!
Bác có nghe chăng những lời của cháu
Thánh thót vang lên ấm êm mái trường
Hàng cây trồng đã vươn thẳng tấp
Trời thu về vẫn xanh cành lá
Trên đất quê ta vang lời ca
Tiếng hát kết đoàn

Tên của bác khắc giữa thanh đông tổ quốc
Tên của bác gắn vớii thế giới bao la
Bác hồ ơi! chúng cháu ghi sâu 5 điều của bác
Cố gắng xứng danh cháu ngoan bác hồ
Hình lá cờ ánh vang rực rỡ
Con nghe lời bác luôn dạy dỗ
Theo gót anh hùng đem cờ hoa
Đến ngày toàn thắng!