Lời bài hát Bác Thành Chuyện Kể Bác Thành Lời Ca

Ca sĩ: Quỳnh Chi Đô Rê Mí 2007 Album: Đồ Rê Mí 2007 Sáng tác: Lê Mây
Ngày cháu mới ra đời, Bác đã đi xa
Cháu chỉ còn nghe lời ca, về người trên đỉnh núi
Cháu chỉ còn nghe kể lại, về người trên đèo cao
Hấy, hây hò hấy, hấy, hây hò hấy hò hây hò hây
Hấy, hây hò hấy, hấy, hây hò hấy hò hây hò hây
Hây hò hây.

Dù Bác đã đi rồi, Bác vẫn không sao
Bác trở thành muôn lời ca, ngọt ngào trên đỉnh núi
Bác Thành chuyện ta kể lại, về người trên đèo cao
Hấy, hây hò hấy, hấy, hây hò hấy hò hây hò hây
Hấy, hây hò hấy, hấy, hây hò hấy hò hây hò hây
Hây hò hây.

Ngày cháu mới ra đời, Bác đã đi xa
Cháu chỉ còn nghe lời ca, về người trên đỉnh núi
Cháu chỉ còn nghe kể lại, về người trên đèo cao
Hấy, hây hò hấy, hấy, hây hò hấy hò hây hò hây
Hấy, hây hò hấy, hấy, hây hò hấy hò hây hò hây
Hây hò hây.

Bác...sáng hơn...sáo...mãi.. .
Bác... hơn...sáo...mãi...