Lời bài hát 你怎么说(邓丽君)/ Anh Làm Sao Nói

Ca sĩ: Đặng Lệ Quân Album: 台湾国语三大红星/ Tam Đại Hồng Tinh Đài Loan Quốc Ngữ
我没忘记你忘记我
Wǒ méi wàngjì nǐ wàngjì wǒ
Em không quên anh,anh đã quên tôi
连名字你都说错
Lián míngzì nǐ dōu shuō cuò
Ngay cả tên em anh cũng nói sai
证明你一切都是在骗我
Zhèngmíng nǐ yīqiè dōu shì zài piàn wǒ
Chứng minh rằng anh đang nói dối với em tất cả
看今天你怎么说
Kàn jīntiān nǐ zěnme shuō
Trông hôm nay anh noi như thế nào
你说过两天来看我
Nǐ shuōguò liǎng tiān lái kàn wǒ
Anh nói hai hôm nữa đến thăm em
一等就是一年多
Yī děng jiùshì yī nián du
Chờ đợi qua đi hết một năm
三百六十五个日子不好过
Sānbǎi liùshíwǔ gè rìzi bù hǎoguò
Ba trăm sáu mươi lăm ngày rất khó qua
你心里根本没有我
Nǐ xīnlǐ gēnběn méiyǒu wǒ
Trong tim anh không bao gio có em
把我的爱情还给我
Bǎ wǒ de àiqíng hái gěi wǒ
Anh hoàn trã laiTình yêu của em

我没忘记你忘记我
Wǒ méi wàngjì nǐ wàngjì wǒ
Em không quên anh,anh đã quên tôi
连名字你都说错
Lián míngzì nǐ dōu shuō cuò
Ngay cả tên em anh cũng nói sai
证明你一切都是在骗我
Zhèngmíng nǐ yīqiè dōu shì zài piàn wǒ
Chứng minh rằng anh đang nói dối với em tất cả
看今天你怎么说
Kàn jīntiān nǐ zěnme shuō
Trông hôm nay anh noi như thế nào
你说过两天来看我
Nǐ shuōguò liǎng tiān lái kàn wǒ
Anh nói hai hôm nữa đến thăm em
一等就是一年多
Yī děng jiùshì yī nián du
Chờ đợi qua đi hết một năm
三百六十五个日子不好过
Sānbǎi liùshíwǔ gè rìzi bù hǎoguò
Ba trăm sáu mươi lăm ngày rất khó qua
你心里根本没有我
Nǐ xīnlǐ gēnběn méiyǒu wǒ
Trong tim anh không bao gio có em
把我的爱情还给我
Bǎ wǒ de àiqíng hái gěi wǒ
Anh hoàn trã laiTình yêu của em