Lời bài hát Anh Cũng Sống, Cũng Biết Nghĩ, Biết Đau

Ca sĩ: So Cool
E đừng nghĩ là a mắt mù
K thấy e đi vs ai
E đừng nghĩ là a bị câm
K nói cái j k phải là k biết
Nếu cứ nhìn a ngốc nghếch k nghĩ cái j
Vậy thì a muốn nói vs e rằng
Chắc hẳn e đã qên rồi
Rằng a cũng là vật biết nghĩ và biết đau giống như e
Chắc hẳn e đã qên rồi
Rằng a cũng có đầu óc và có trái tim
Có sinh ra và cũng có chết giống như e
Nếu e còn qan tâm,thì mong e hãy xem xét lại
Rằng a cảm thấy ntn !!!
E đừng nghĩ là a k nghe thấy
Những câu nói mà e dành cho ng ấy
E đừng nghĩ là a k hiểu
Cứ như là k dùng ngôn ngữ chung vs e
Nếu cứ nhìn a ngốc nghếch k nghĩ cái j
Vậy thì a muốn nói vs e rằng
Chắc hẳn e đã qên
Vậy thì a muốn nói vs e rằng
Chắc hẳn e đã qên rồi
Rằng a cũng là vật biết nghĩ và biết đau giống như e
Chắc hẳn e đã qên rồi
Rằng a cũng có đầu óc và có trái tim
Có sinh ra và cũng có chết giống như e
Nếu e còn qan tâm,thì mong e hãy xem xét lại
Rằng a cảm thấy ntn !!!