Lời bài hát (Beat - Piano cover) Anh Cũng Sống Cũng Biết Nghĩ Biết Đau

Ca sĩ: Piano
Từng ngày qua chắc em nghĩ anh khờ.
Chẳng thấy, chẳng biết em cùng ai
Từng ngày qua, chẳng nói một lời.
Đừng nghĩ... anh chả biết điều gì
Nếu em vẫn cữ nghĩ anh đây là thằng ngốc ngu ngơ
Vậy anh chỉ muốn nói với em:
-Dần dần như em quên hết anh cũng như em là con người thôi
Biết yêu thương, biết hờn ghen và biết đau
Thật sự em đã quên hết...
Anh cũng như em cùng bằng một trái tim
Sẽ chết đi khi tình yêu, chẳng còn niềm tin, người ơi. Em biết không!
Xin hãy lắng nghe lòng anh...

Em đừng nghĩ,anh chẳng nghe được gì
Lời nói,cảm xúc em tặng ai?
Em đừng nghĩ, anh chẳng hiểu được gì
Chẳng phải ta vẫn cũng sống dưới một bầu trời
Nhưng xem ra em chỉ xem anh... là gã ngây ngô
Vậy anh chỉ muốn nói với em:
-Dần dần như em quên hết, anh cũng như em là con người thôi
Biết yêu thương, biết hờn ghen, và biết đau
Thật sự em đã quên hết... anh cũng như em cùng mang một trái tim
Sẽ chết đi khi tình yêu chẳng còn niềm tin, người ơi. Em biết không!

Chỉ một lời thôi em hỡi!!!
Cho khúc hát đêm này không còn đau
Khúc tước đi một lời thôi: Thà mất nhau...
Thật sự em đã quên hết, anh cũng như em cùng mang một trái tim
Sẽ chết đi khi tình yêu chẳng còn niềm tin người ơi. Em biết không!
Xin hãy lắng nghe lòng anh...