Lời bài hát All For You

Ca sĩ: Cool
Borsso myochirze jonhwado obnun no
ormahumyon naui sengirirangor anunji
nunchido obshi shiganun jakuman hullogago
nan miumboda gigjongsuron mame mujagjong chaja
gan noui gormog ogwoeso
sengagji moshan usumyo banginun norur bwasso
sashirun marya nan manhi gominhesso
nege amugodo hejursu obnun gor
ajig manhi mojarado
gajin gos obsodo iron narado badajulle
norur wiheso nomanur wiheso nan sesang
modungor da angyo jujin moshajiman
nan noegeman ije yagsogharge ojig norur wihan nega doerge
IT'S ONLY 4 U, JUST WANNA BE 4 U
non gurohge jigum mosub gudero
ne gyothe issumyon doe
nan dashi theonado yongwonhi noman baraborge
yongwonhi nowa hamkehan mire ne gyothe issojun norur wihe
nomanur wihe non morujiman jogumun himdurosso
nege orullinun sarami nainji guge nega anirado darun nugurado ijen guronmaum borille
norur wiheso nomanur wiheso
nan sesang modungor da angyo jujin moshajiman nan
noegeman ije yagsogharge ojig norur wihan nega doerge
IT'S ONLY 4 U, JUST WANNA BE 4 U
non gurohge jigum mosub gudero ne gyothe issumyon doe nan dashi theonado
yongwonhi noman baraborge
LOVE ne jagun mamsogur OH LOVE ni hyangiro cheulle gu
soge yongwonhi gadhyo borindedo
nan hengboghar su idorog
norur wiheso nomanur wiheso
nan sesang modungor da angyo jujin moshajiman
nan noegeman ije yagsogharge
ojig norur wihan nega doerge
IT'S ONLY 4 U yongwonhi hengbogharsuman obgeji onjenga
aphahar nardo igeji hajiman jigumchoromman baro jigumchoromman soro sarang
hamyon amuron munje obji
UH! IT'ALL FOR YOU! UH! UH! IT'S ONLY FOR YOU UH!
IT'S ONLY FOR YOU! UH! UH! JUST ALL FOR YOU