Lời bài hát được hát bởi Thái Y Lâm / Jolin Tsai / 蔡依林