Lời bài hát được hát bởi Trương Bích Thần (Zhang Bi Chen)