Tên thật: Radio Band
Ngày sinh: 2008 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: NewGen Entertainment