Lời bài hát được sáng tác bởi Hồng Xương Long - Minh Vy