Lời bài hát Phật Là Ánh Sáng Dời Con

Ca sĩ: Đình Nguyên

Ơn Phật sáng soi
Giúp cho muôn loài,
Muôn chúng sinh,
Tâm hồn vững tin
Ánh sáng luôn soi rọi hồn con.
Con quỳ dưới chân Đức Như Lai từ bi lòng nhân ái.
Cúi xin Đức Phật mãi soi ánh đạo cứu cho nhân loại vượt trầm luân.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ơn Phật từ bi ru giấc mơ đời con
Ngọt ngào dòng suối trong hồn con
Bao lời yêu thương nuối lớn tâm hồn con
Xoá tan u sầu,lòng tham(lầm than)
Con quỳ dưới chân Đức Như Lai
Nguyện tâm khắc ghi
Đem Phật pháp soi sáng muôn nơi
Khắp nhân loại được bình yên


Lời các ca khúc liên quan