Lời bài hát Trần Quốc Toản

Ca sĩ: Đình Nguyên Sáng tác: Tâm Thơ; Ngô Nguyễn Trần Album: Việt Sử Ca

Non sông Việt Nam mến thương,
Qua bao thời gian vẫn đây,
Do công tiền nhân đắp xây.
Có đấng anh hùng khí tiết hiên ngang,
Sóng gió xông pha phá quân tham tàng

Trần Quốc Toản, thiếu niên kiên cường,
Cùng danh tướng ra vào tử sinh.
Bóp nát cam vàng dưới chốn Nghị đình
Không phép tham gia Hội nghị Bình Than.

Trên lưng ngựa đang hí vang,
Băng ngang rừng xanh suối ngàn,
Xua quân tràn qua bến sông
Gió núi kêu gào chiến tướng theo sau
Bóng dáng uy nghi lướt nhanh oai hùng.

Thề bảo Quốc tiếc chi thân mình
Cầm binh khí xông vào hiểm nguy
Phất phới kiếm kì, dưới trướng ba quân,
Quyết phá cường địch để báo Hoàng ân.

Xua đoàn quân phá tan Tây Tiết thành,
Sông Hồng ghi chiến công diệt quân Nguyên.
Chân trời xa vó câu dồn vang tiếng
Gió tung bay tướng chiêng bảo:" Trần tướng quân".

Quân nhà Nguyên ác tham tan nát đồn
Trên dòng sông tiếng gươm trảm kêu vang.
Quân trời Nam quyết tâm thề tranh đấu
Giết xâm lăng cứu nước kẻo khỏi lầm than.

Thanh danh từ đây sáng soi
Nhân dân ngàn sau vấn vương
Quê Hương tràn bao ánh dương
Chí khí anh hào sánh bước hiên ngang
Chiến tướng hi sinh tấm gương muôn đời.

Trần Quốc Toản, phá quân tham tàn,
Vì non nước không màng tử sinh
Quốc khí tiên rồng giữ núi sông Nam
Nhắn với con dân báo ân nước nhà.

Dân ta ngàn sau dám noi
Gương anh hùng xưa khắc ghi
Hiên ngang tràn lên đấu tranh
Thắp nén hương lòng khấn đấng Anh linh
Cố gắng vươn lên sánh vai xây đời

Vì bảo Quốc hiến dâng thân mình
Cùng lui tiến ra vào tử sinh
Hát khúc quân hành dưới chốn phong ba
Quyết chí noi gương thiếu niên anh hùng.


Lời các ca khúc liên quan