Lời bài hát Nước mắt người gieo giống

Ca sĩ: Nguyên Thủy

Người ra đi gieo giống, giọt nước mắt tuôn rơi.
Ngày trở về mừng vui, mùa gặt đến nơi rồi.
Người vừa đi vừa khóc, vừa đem lúa đi gieo.
Mùa gặt hái người về, cùng bó lúa mang theo.
Dù bao nhiêu cay đắng, giọt nước mắt tuôn rơi.
Lòng buồn phiền không nguôi, trình lên Chúa trên trời.
Nguyện đi theo đường Chúa, dù thương khó gian nan.
Mùa gặt hái người về, trên đồng lúa chín vàng.

ĐK:
Ôi những giọt nước mắt, người gieo trên cánh đồng xanh
Ôi những giọt nước mắt, của người gieo giống Tin Lành
Ôi những giọt nước mắt, ôi những giọt nước mắt
Nguyện cầu trong đêm, cho những người đi lạc đường

Từ trời cao Chúa thấu, giọt nước mắt đau thương
Môi buồn phiền lo toan, Ngài nhìn rõ tận tường
Mùa gặt hái gần tới, cùng muôn tiếng ca vang
Rồi người sẽ trở về, cùng bó lúa (trên cao)?

Người ra đi gieo giống, giọt nước mắt tuôn rơi.
Ngày trở về mừng vui, mùa gặt đến nơi rồi.
Người vừa đi vừa khóc, vừa đem lúa đi gieo.
Mùa gặt hái người về, cùng bó lúa mang theo.
Dù bao nhiêu cay đắng, giọt nước mắt tuôn rơi.
Lòng buồn phiền không nguôi, trình lên Chúa trên trời.
Nguyện đi theo đường Chúa, dù thương khó gian nan.
Mùa gặt hái người về, trên đồng lúa chín vàng.

ĐK:
Ôi những giọt nước mắt, người gieo trên cánh đồng xanh
Ôi những giọt nước mắt, của người gieo giống Tin Lành
Ôi những giọt nước mắt, ôi những giọt nước mắt
Nguyện cầu trong đêm, cho những người đi lạc đường

Từ trời cao Chúa thấu, giọt nước mắt đau thương
Môi buồn phiền lo toan, Ngài nhìn rõ tận tường
Mùa gặt hái gần tới, cùng muôn tiếng ca vang
Rồi người sẽ trở về, cùng bó lúa vàng tươi.

Người ra đi gieo giống, giọt nước mắt tuôn rơi.
Ngày trở về mừng vui, mùa gặt đến nơi rồi.
Người vừa đi vừa khóc, vừa đem lúa đi gieo.
Mùa gặt hái người về, cùng bó lúa mang theo.
Dù bao nhiêu cay đắng, giọt nước mắt tuôn rơi.
Lòng buồn phiền không nguôi, trình lên Chúa trên trời.
Nguyện đi theo đường Chúa, dù thương khó gian nan.
Mùa gặt hái người về, trên đồng lúa chín vàng.

ĐK:
Ôi những giọt nước mắt, người gieo trên cánh đồng xanh
Ôi những giọt nước mắt, của người gieo giống Tin Lành
Ôi những giọt nước mắt, ôi những giọt nước mắt
Nguyện cầu trong đêm, cho những người đi lạc đường

Từ trời cao Chúa thấu, giọt nước mắt đau thương
Môi buồn phiền lo toan, Ngài nhìn rõ tận tường
Mùa gặt hái gần tới, cùng muôn tiếng ca vang
Rồi người sẽ trở về, cùng bó lúa (trên cao)?


Lời các ca khúc liên quan