Lời bài hát Nhạc Niệm Phật

Ca sĩ: dang cap nhat

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Niệm Danh Hiệu
Ngày Không Gây Khổ Cho Ai ..._()_
A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT,...


Lời các ca khúc liên quan