Lời bài hát Lý cây xanh

Ca sĩ: dang cap nhat Sáng tác: Dân ca Nam bộ

Cái cây xanh xanh
Thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành
Chim hót líu lo
Líu lo là líu lo
Líu lo là líu lo.................. .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ..........


Lời các ca khúc liên quan