Lời bài hát Mimosa từ đâu em tới

Ca sĩ: Quách Thành Danh Sáng tác: Trần Kiết Tường

Mi-mô-sa! Vì sao em tới đất này ?

Đà Lạt đồi núi chập chùng

Đà Lạt trời mây nước mênh mông ...

Mi-mô-sa! Từ đâu em tới ?

Mi-mô-sa! Vì sao em tới đất này ?

Ngày ngày thầm sống quanh đồi

Cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi ...

ĐK:

Anh đã biết rồi, em ơi vì sao em tới

Anh đã biết rồi em ơi, vì em yêu cuộc sống trên cao

có thông reo rì rào

Vì em yêu dòng thác Cam Ly,

như cuộc sống đang dâng trào.

Vì em yêu nước Hồ Xuân Hương

Yêu thành phố hương hoa...

Đã từng... lưu luyến trái tim ta ...!!!

Mi-mô-sa!

E !!! hoa Mi-mô-sa!

Mi... mô - sa ......!!!


Lời các ca khúc liên quan