Lời bài hát được hát bởi Trịnh Vĩnh Trinh

Trịnh Vĩnh Trinh