Lời bài hát Linh Muc Duoc Sang Tam linh

Ca sĩ: dang cap nhat

PK1: Linh mục hình bóng chúa trong kiếp người , tham dự vào chức thánh Con Chúa Trời, Linh mục là muối ướp cõi trần ai, là tinh hoa của Giáo hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần. Linh mục người thánh hiến bao lễ vật trung thành làm chứng tá cho nước trời, linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm dù phong ba dù phũ phàng một niềm tin chứng nhân muôn đời.
ĐK: Xin cho người tinh mến, không bao giờ lịm tắt, xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời, xin cho người phản chiếu đức tin thành của Chúa, không bao giờ tàn úa, dung nhan người đuốc sáng tâm linh.
Pk2: Linh mục là nên cháy trong thánh điện, hao mòn chọn kiếp sống cho thế trần, linh mục là dấu chứng của tình thương, ngàn năm qua chẳng phai mờ, dịu vời như giấc mơ thiên đường. Linh mục được thánh hóa trong Thánh Thần, dâng mình làm hiến lễ trong thánh điện, linh mục người dẫn bước trong niềm tin. Người ra đi để quy tụ thành đoàn chiên của Cha trên trời.


Lời các ca khúc liên quan