Lời bài hát Lắng Nghe Và Chuyển Hóa - Thầy Thích Pháp Hòa

Ca sĩ: Thích Pháp Hòa Album: Nhạc Thầy Pháp Hòa

Ai nói gì thì mình cứ nghe
Nghe sâu hiểu thuấ thương nhìu.
Thở vô mà tâm tĩnh lặng
Thở ra thì miệng mỉm cười

U buồn tan biến thật mau
tang tình tang tính tình tang
tang tình tang tính tình tang

Ai nói gì thì mình cứ nghe
Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều
Buồn chi mà ba bốn bữa
Để tâm tư héo sầu

Ta cười ta thở thật sâu
U buồn tan biến thật lâ
Tang tình tang tính tình tang
Tang tình tang tính tình tang!

Nguyện đem công đức này hướng về tất cả, chúng sinh và đệ tử
Nam mô A-Di-Đà-Phật.
nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Lời các ca khúc liên quan