Lời bài hát được hát bởi Thích Pháp Hòa

Tiêu đề
Sáng tác bởi