Lời bài hát Gặp Nhau Làm Ngơ

Ca sĩ: Hiền Thục

Nhớ xưa khi lạ nhau, chung một đường kẻ trước, người sau.
Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình.
Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen.
Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi Dạ Lý thật thơm.

Khi đêm sang đom đóm đong đưa, giờ nàng đã ngủ chưa?
Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm.
Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư.
Nhưng hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm ngơ.

Nhớ xưa khi còn thơ, tuy thương thầm gặp nhau cứ lặng câm.
Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu.
Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông.
Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.


Lời các ca khúc liên quan