Lời bài hát Biến

Ca sĩ: Lil N- Chuno- Colbie

Khi anh bước đi , đừng quay lại khi a đã qên lời hẹn thề lúc xưa mà tar đã hứa dưới mưa . Ngừi vội xé những câu iêo kia , thỳ thôu đườq ai náy ik ik nhár , zà ngừi đừq nhớ đến e cũm như lm phiền đến e Rap : Xl vì tất cã nhửq zì a đã lm ra nhưq thậx sự a đã hếx tìk cãm zới e mà . Đơn gĩan là tìh iêo này ngày qua ngày a đã thấy ngán e như là 1 món đồ ckƠi , ckƠi lâu ngày a đã thấy chán . Tốt nhất là chia tay zà ik thậc xa và chia tay là cách giãi quyết tốt nhất ckO 2 tar .iêo nkau đậm sâu nhưq màk khÔq thễ hễu đk nkau , cho nên tar nên lm bạn đễ ròi tươq lai còn gặp mặt nhau . Nói thẳq ra troq tin a h` đâi đã khôq còn cór e vì vậy e đừq nên níu kéo lm gì . Ngừi ngoài nhìn vào thậx khó xem . A đã khôq còn iêo e như nhữq ngày đór ckO nên e hãy qên ik tất cã nhữq j chúq tar đã từng kÓr . A pýk điều đór zới e là rất khó .Nhưq zì 2 mỳk hk còn là cũa nkau xin e hãy từ pÕ và qên a ik nhƯ 1 ngừi cần f~ qên sau đór a sẻ kOi e nkƯ là ngừi ỡ cõi trên . Chia tay nhé a , từ nay đườq ai nấy pườx .E puôq tay ròi chẵq tiết đâu vì lòq e đã qua' đớn đăo . 1 ngày nào đór ngừi dối jan a đừq quay về đây vì lòq e đã hếx iêo ngừi .Và ngừi đừq nhớ đến e cũm đừq lm phiền đến e !


Lời các ca khúc liên quan

Lời bài hát khác bởi Lil N- Chuno- Colbie