Lời bài hát được hát bởi Đoan Trang- Trấn Thành

Tiêu đề
Sáng tác bởi