Lời bài hát được hát bởi Yuki Kajiura

Tiêu đề
Sáng tác bởi