Lời bài hát được hát bởi Nobuo Uematsu

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nobuo Uematsu