Lời bài hát được sáng tác bởi Tân nhạc:Trần Quảng Nam_Cổ nhạc:Viễn Châu