Lời bài hát được sáng tác bởi Nguyễn Tiến Nghĩa-Man Nâu