Lời bài hát được sáng tác bởi Ngọc Lan - Lê Hoàng Vũ - Hoài Nam