Lời bài hát được sáng tác bởi Lynk Lee & Anthony T