Lời bài hát được sáng tác bởi Lê Mộng Bảo - Hàn Sinh