Lời bài hát được sáng tác bởi Kimmese, Green Day, The Times