Lời bài hát được sáng tác bởi Đãm quy nhơn ft nhiều cs gia lai