Lời bài hát When Will You Come Again? ( 何日君再来 )

Ca sĩ: Phí Ngọc Thanh / 费玉清 Album: 101 Love Song ( 情歌101 )
好花不常开 Hoa đẹp không nở mãi
好景不常在 Cảnh đẹp không ở hoài
愁堆解笑眉 Buồn làm nét ngài hết tươi
泪洒相思带 Lệ rơi làm vẻ thương nhớ bớt
今宵离别后 Đêm nay chia biệt xong
何日君再来 Ngày nào anh trở lại ?
喝完了这杯 Uống xong chén rượu này
请进点小菜 Ra ngoài dùng mấy món
人生难得几回醉 Đời người mấy lúc được say
不欢更何待 Không vui đi còn đợi gì
(白)来来来 (nói) Tới đây...
喝完了这杯再说吧 Cạn chén rồi nói chuyện nhé
(唱)今宵离别后 (hát) Đêm nay chia biệt xong
何日君再来 Ngày nào anh trở lại