Lời bài hát Vì một người nước mắt rơi cho hai người

Ca sĩ: Vboys
- Thế zới đó vẫn biệt 2 khõag cách khi 2 chúg mình như đườg thẵg sog sog
khi bên ngừi lầm tưỡg là đã i* , mừ thực ra chĩ làr i* mù wáng .
trái tym mún nhữg điều a kô mún , a kô thễ vượt wa đc cãm jác kia .
Kô wên ngừi dù chĩ 1 phút jây , còn 1 ngừi bên đời a chẵg thễ ... chẵg thễ nào iu e

Giọt nc' mắt cho ngừi giọt nc' mắt cho a và nìm vui kia cho ai ỡ chốn xa nếu jờ đây a iu e đễ wên đc ngừi kia thà a cứ sốg 1 mình a ... tại shao iu e r` tại shao kô wên đc và vì shao a kô vượt wa chính a jới hạn kia kô cho a iu thêm 1 ngừi nữa đâu , jờ đây kô chĩ riêg a đau ...đành phãi... vì 1 người nc' mắt rơi cho 2 ngừi ......