Lời bài hát Tình ca Đại học khoa học Tự nhiên

Ca sĩ: Tốp ca B2K53
Dệt tình trong nắng rực rỡ mái trường.
Gọi mùa trái chín thơm mát trang sách hồng.

Giảng đường xuân sang thơm hương.
Tình yêu sinh viên nồng nàn.
Tình yêu sinh viên nồng nàn.
Rực hồng khoa toán,Lý,hóa.
Hoa xuân khoe sắc ngọt ngào.

Giảng đường xuân sang thơm hương.
Tình yêu sinh viên nồng nàn.
Tình yêu sinh viên nồng nàn.

Anh đến khoa môi trường rừng xanh yêu thương.
Anh đến khoa địa biển tình trong sáng.
Anh đến khoa sinh bình minh soi đêm đen.
Tha thiết yêu em đàn bồ câu trắng.
Dệt tình trong nắng rực rỡ mái trường.
Gọi mùa trái chín thơm mát trang sách hồng.

Lời bài hát khác bởi Tốp ca B2K53