Lời bài hát Tiếng hát Thiên Thần

Ca sĩ: Gia Ân
1. Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên thần chung nhau đàn ca thánh thoát hỷ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần ngân nga hòa câu tiếng hát thiên thần
2.
Đem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh nền đất đơn sơ. Cho nhân gian cảm mến bao ơn người chung nhau hòa âm những khúc ái ân
3. Nương thân trên rơm rác giữa hang lừa, ôi thân Hài Nhi giá rét khổ thay. Đây Vua ta quản xuất cõi sơn hà, mong vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai.
4. Đưa tay ra để tỏ cho muôn người, bao nhiêu tình thương đối với thế gian. Sao ta chưa kịp đến lễ dâng Người, dâng tâm hồn ta tiếng hát hỷ hoan.
5.Noi theo gương sốt sắng của thiên thần con xin từ đây mến Chúa chẳng khuây. Đem ca ngâm trìu mến để thông phần, khống khen ngàn ơn Chúa xuống xưa nay

ÐK. Glo - ri - a in ex - cel - sis de - o. Glo - ri - a in ex - cel - sis de - o. (Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo)