Lời bài hát The Phantom of The Opera

Ca sĩ: Minh Hằng - Minh Quân Album: Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012
[MINH HẰNG:]
In sleep he sang to me
In dreams he came
That voice which calls to me
And speaks my name
And do I dream again
For now I find
The Phantom of the opera is there
Inside my mind

[MINH QUÂN:]
Sin g once again with me
Our strange duet
My power over you
Grows stronger yet
And though you turn from me
To glance behind
The Phantom of the opera is there
Inside your mind

[M-H:]
T hose who have seen your face
Draw back in fear
I am the mask you wear

[M-Q:]
It' s me they hear

[TOGETHER:]

M y /your spirit and your/my voice
In one combined
The phantom of the opera is there
Inside your/my mind

He's there the Phantom of the opera
Beware the Phantom of the opera

[M-Q:]

In all your phantasies
You always knew
That man and mystery

[MINH HẰNG: ]
Were both in you

[TOGETHER:]
And in this labyrinth
Where night is blind
The phantom of the opera is there
Inside your/my mind

[M-Q:]
Sing my angel of music !!

________________ ________________

[M inh Hằng:]
Trong giấc ngủ, anh hát cho tôi
Trong giấc mơ anh đến
Đó là giọng nói cuộc gọi đến tôi
Và nói tên của tôi
Và anh mơ một lần nữa
Bây giờ tôi tìm thấy
The Phantom of opera là có
Bên trong tâm trí của tôi

Minh Quân:]
Sin g một lần nữa với tôi
Song ca lạ của chúng tôi
Quyền lực hơn bạn
Phát triển mạnh mẽ hơn nhưng
Và mặc dù bạn chuyển từ tôi
Để lướt qua phía sau
The Phantom of opera là có
Bên trong tâm trí của bạn

[M-H:]
T ống đã nhìn thấy khuôn mặt của bạn
Vẽ lại trong sợ hãi
Tôi là mặt nạ bạn mặc

[M-Q:]
Nó với tôi rằng họ nghe

[CÙNG NHAU:]

/ Tinh thần của bạn và giọng nói của tôi / của bạn
Trong 1 kết hợp
Bóng ma của opera là có
Bên trong tâm trí của bạn của tôi /

Anh ấy là Phantom of opera
Hãy coi chừng các Phantom của opera

[M-Q:]

Trong tất cả các phantasies của bạn
Bạn luôn luôn biết
Đó là người đàn ông và bí ẩn

[Minh Hằng:]
Cả hai người trong anh em

[CÙNG NHAU:]
Và trong này mê cung
Trường hợp đêm mù
Bóng ma của opera là có
Bên trong tâm trí của bạn của tôi /

[M-Q:]
Hát thiên thần của tôi về âm nhạc!

Lời bài hát khác bởi Minh Hằng - Minh Quân