Lời bài hát The One That Got Away

Ca sĩ: Đu Đồ Đút
0:35Summer after grade school I met a girl
0:39Tiny like a bunny with fine pin curls
0:43We talked about the future
0:47Like we knew what it means
0:53Wanted to be more than friend but too shy to say
0:58Then a few months later she moved away
1:02Sometimes I still wonder
1:06If she felt the same
1:10Well in another life
1:14She might be my girl
1:19But I know for now she's just
1:23The one that got away
1:28Guess I should move on
1:32Stop wasting my day
1:37 Singing this dumb song about
1:41The one that got away
1:49Then when I was in high school came another one
1:53The most beautiful creature I've laid eyes on
1:58So I kept telling myself
2:00That I won't waste this chance
2:08So after 3 years as friends I came clean
2:11Hoped that I'd be Peter to her Mary Jane
2:16Turn out she was Summer and I was Tom Hansen
2:24Guess in another life
2:27She might be my girl
2:32But right now she's just another
2:37one that got away
2:42And I have moved on
2:46And I will one day
2:50Make her realize that I was
2:54The one that got away
3:02Remember when I used to say
3:06I let two girls in my life got away
3:12Well I'm glad they were not the ones who stay
3:15'Cause the one I need is here today
3:20And she will be loved
3:32And she will...
3:35in another life
3:40They might be my girls
3:44But right now I'm glad they were the ones that got away
3:52'Cause you're the one I need
3:58You can't be replaced
4:03So I won't let you go and be
4:06The one that got away
4:11The one that got away
4:16So I hope that you...
4:20...stay

0:35Những ngày hè tiểu học tôi gặp một cô bé
0:39Nhỏ như con thỏ, vài lọn tóc quăn
0:43Hai đứa hay nói chuyện tương lai
0:47Như thể hiểu đời lắm lắm
0:53Tôi thích cô ấy, nhưng ko dám cất lời
0:58Vài tháng sau, cô ấy chuyển đi mất rồi
1:02Nhiều khi tôi tự hỏi
1:06Liệu cô ấy có thích tôi ko?
1:10Chắc là trong thế giới khác
1:14Cô ấy đang cùng với tôi
1:19Nhưng sự thực tôi biết rằng cô ấy chỉ là
1:23Cô bé chạy mất dép
1:28Chắc là tôi phải tiếp bước thôi
1:32Không thể tiếp tục lãng phí thời gian
1:37Hát mãi bài hát đần độn về
1:41Cô bé chạy mất dép
1:49Khi tôi lên trung học, một người nữa lại đến
1:53Quái vật xinh đẹp nhất mà tôi từng để ý
1:58Tôi tự nhủ rằng
2:00Không thể để lỡ cơ hội lần nữa
2:08Sau 3 năm làm bạn, tôi quyết định ngỏ lời
2:11Mong được như Peter và Mary Jane
2:16Nhưng hóa ra cô ấy lại là Summer, còn tôi là Tom Hansen
2:24Chắc là trong thế giới khác
2:27Có lẽ cô ấy đang ở bên tôi
2:32Nhưng hiện giờ với tôi cô ấy chỉ là
2:37Cô bé chạy mất dép
2:42Và tôi cũng đã vượt qua chuyện bị friend-zone rồi
2:46Và sẽ có một ngày
2:50Cô ấy sẽ nhận ra được là
2:54Tôi mới là đứa chạy mất dép
3:02Chuyện tôi hay kể là như thế
3:06Để cho hai tình yêu đầu chạy mất
3:12Thật ra tôi cũng mừng
3:15Vì hiện giờ tôi đã có người tôi cần
3:20Và cô ấy sẽ được yêu
3:32Yêu nhiều vãi...
3:35Vì trong một thế giới khác
3:40Có lẽ những cô bé ấy đã là của tôi
3:44Nhưng thật ra tôi chẳng mong điều ấy
3:52Vì em mới là người mà tôi cần
3:58Không ai thay thế được em
4:03Vì thế tôi sẽ không để em trở thành
4:06Cô bé chạy mất dép
4:11Cô bé chạy mất dép
4:16Nên tôi mong em
4:20...ở lại bên tôi