Lời bài hát Thân Con Là Bụi Đất

Ca sĩ: Diệu Hiền * Bích Ngọc
ĐK1: Thân con là bụi đất, là bụi đất nay con trở về, về bụi tro.
1. Lậy Chúa! Bao năm qua con hằng lo kiếm sống thế mà giờ đây có gì đâu chỉ là cát bụi bể dâu
2. Lậy Chúa! Xin tha cho bao lần con yếu đuối lôi lầm còn nung nấu hồn con xin Ngài an ủi hồn con.
3. Lậy Chúa! Trên dương gian con tìm nương bóng Chúa môi lần đời con thấy quạnh hiu chính Ngài xoa dịu đời con.
ĐK2: Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi.

Lời bài hát khác bởi Diệu Hiền * Bích Ngọc