Lời bài hát Sinh Viên Style - Hoang Mang Style 2

Ca sĩ: Tam Cẩu Band (HAM) Album: Tam Cẩu Band (Single) Sáng tác: Tam Cẩu
1 năm thi thố buồn, sinh viên buồn
Khắp nơi năm qua bao nhiêu anh em sinh viên cùng chết sặc
Loay hoay mang phao đi quay nhưng k ai cho em quay thì cũng mặc
Học hành hàng ngày k nghe thông tin cũa thầy để mà giờ chết lặng
Sách cộng vở thì ngày càng thiếu nặng
Cô thầy k cho quay
Anh em sinh viên kêu than đi thi sao đây mà k cho quay
Phôtô thì đắt vậy mà giờ này lại bảo là k cho quay
Học hành càng ngày càng kém mà giờ lại bảo là k cho quay, giờ lại k cho quay
Ừ thì hi vọng, dẫu biết có khóc quay, vẫn cố quay, bù phần điểm miệng
Thầy thì gê rồi, đã thế mắt rõ tinh, quay thì chết, k quay cũng chết
Anh em ơi đi thi sao đây sao đây sao đây
1 năm thi thố buồn, sinh viên buồn, my friend buồn mà tôi cũng buồn
ê....... Làm bài khó khăn
ê....... Bật thì chết luôn
Thế là toi, bị thầy phạt vì chặng làm được bài
Tình hình này thế là toi, quanh năm loay hoay nghĩ cách để quay
Mà giờ thì rất là gay, anh em sinh viên đi thi sao đây
Mà giờ thì rất là gay, giờ thì rất là gay
1 năm thi thố buồn
ê....... làm bài khó khăn
ê....... bật thì chết luôn

1 năm thi thố buồn.
------------ -----------------

Lời bài hát khác bởi Tam Cẩu Band (HAM)