Lời bài hát S.I.M.P

Ca sĩ: candace Album: Phineas & Ferb Soundtrack
Ahhh! aaaaahhhhh! ahhhh! aaaahhhhh! ahh!
Giờ ai đó, bất cứ ai, mọi người cùng hét lên nào
Ahhhhhhhh!
Có sóc trong quần của tôi
Cô gái đó có sóc trong quần của mình
Có sóc trong quần của tôi
Mách bảo tôi phải bảo bạn nhảy như thế này
S-i-m-p, có sóc trong quần của tôi
Chẳng phải là gà
Cũng không là chuột
S-i-m-p, có sóc trong quần của tôi
Từ S tới I tới M tới P
Vậy thì bạn có thể di chuyển như tôi
Bước qua phải và hãy xem tôi lôi chúng ra nào
Sóc
Sóc
Bước qua phải và hãy xem tôi lôi chúng ra nào
Từ S tới I tới M tới P
Ai sẽ đỡ bạn và tưới cây của bạn
S-i-m-p, có sóc trong quần của tôi
Làm thế nào để tôi đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp của chính phủ đây?
S-i-m-p, có sóc trong quần của tôi
Yeah
Hãy nhanh lên, thôi miên tôi đi
S-i-m-p, có sóc trong quần của tôi
Cô ấy có bà cô lập dị ở Pháp
Cô ấy chẳng thể thấy
Sóc trong quần của tôi
Bước tiếp bước và hãy xem tôi lôi chúng ra nào
Sóc! Sóc!
Bước tiếp bước và hãy xem tôi lôi chúng ra nào
Từ S tới I tới M tới P
Aaaaahhhhhhhhhhh!