Lời bài hát Quà Yêu Thương

Ca sĩ: Thụy Vũ ft. Klong Hagim ft. Phương Trinh
Chúa giáng sinh tại chuồng chiên thuở xưa
Chẳng gối chăn hay nêm êm cho Vua Thiên Đàng
Vì Ngài yêu muôn dân còn đang mê mãi chìm đắm
Trong ô tội, cứ mãi còn bước trong đường tăm tối.

Ngài đem ánh sáng
Nguồn chân lý đến cho muôn người
Niềm tin yêu với bao hy vọng
Đến cho muôn lòng nhân thế đang chờ mong.

Và Jesus đến
Ngài thay đổi hết cả muôn điều
Làm tươi mới những tâm hồn
Đớn đau tuyệt vọng
Nay trở nên mừng vui

Ngài lau ráo hết nước mắt cho muôn lòng bình an.

Khắp nơi nơi mừng vui Giáng sinh
Nhưng có mấy ai
Nhận biết Jesus Vua Thiên Đàng
Vì Ngài yêu thương anh
Jesus sinh nơi trần thế
Chẳng tiếc gì, Chúa phó thân Ngài vì tội tôi và anh.

Ngài đem ánh sáng
Nguồn chân lý đến cho muôn người
Niềm tin yêu với bao hy vọng
Đến cho muôn lòng nhân thế đang chờ mong.

Và Jesus đến
Ngài thay đổi hết cả muôn điều
Làm tươi mới những tâm hồn
Đớn đau tuyệt vọng
Nay trở nên mừng vui

Ngài lau ráo hết nước mắt cho muôn lòng bình an.

Vì yêu, Chúa Ngài giáng sinh trần gian
Hầu cho những ai tin Ngài không hề hư mất
Mà nhận được sự sống.

Ngài đem ánh sáng
Nguồn chân lý đến cho muôn người
Niềm tin yêu với bao hy vọng
Đến cho muôn lòng nhân thế đang chờ mong.

Và Jesus đến
Ngài thay đổi hết cả muôn điều
Làm tươi mới những tâm hồn
Đớn đau tuyệt vọng
Nay trở nên mừng vui

Ngài lau ráo hết nước mắt cho muôn lòng bình an.

Tìm về bên Chúa mời Jesus giáng sinh vô lòng
Quì bên Chúa để ăn năn tội
Tháng năm lỗi lầm xin Chúa tha tội con.

Giờ đây anh hãy, mời Jesus giáng sinh vô lòng
Quì bên Chúa để ăn năn tội
Tháng năm lỗi lầm xin Chúa tha tội anh.
Cầu xin Chúa đến biến đổi cho anh ngay giờ đây

Hãy quay về bên Jesus tình yêu
Chúa kêu gọi anh ngay giờ đây
Quà tặng vô giá
Ấy chính là "Jesus"

Lời bài hát khác bởi Thụy Vũ ft. Klong Hagim ft. Phương Trinh