Lời bài hát Nữ Vương Mần Côi

Ca sĩ: Lm.JB.Nguyễn Sang Album: Cùng Mẹ Con Dâng
Dk:ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng
dâng nhành mân côi muôn màu hoa thắm tươi,
Lạy mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng
hòa với cung đàn xiết bao mừng vui
ôi Maria phúc đức no đầy chan hòa
lòng con yêu mến cậy trông thiết tha
qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến
xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.
Mẹ ơi! lời Mẹ thiết tha nài xin
con năng ngắm phép mân côi từ đây
này con thành tâm mến yêu cậy tin
ca dao phép thánh mân côi hằng ngày

DK:ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng
dâng nhành mân côi muôn màu hoa thắm tươi
, Lạy mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng
hòa với cung đàn xiết bao mừng vui
ôi Maria phúc đức no đầy chan hòa lòng
con yêu mến cậy trông thiết tha
qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến
xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.

Mẹ ơi trần gian biết bao lầm than
tan theo năm tháng chiến tranh còn chi
này con cầy trông Nữ Vương Bình An
xin ơn phép thánh mân côi phù trì

DK:ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng
dâng nhành mân côi muôn màu hoa thắm tươi
, Lạy mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng
hòa với cung đàn xiết bao mừng vui
ôi Maria phúc đức no đầy chan hòa lòng
con yêu mến cậy trông thiết tha
qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến
xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.