Lời bài hát Nguoi mang tam su - Vu Duy [NCT 9313695354]

Ca sĩ: Vũ Duy
NGƯỜI MANG TÂM SỰ
Sáng tác :
Trình bày : Vũ Duy

Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
Bây giờ chua chát nẽo đi đường về
Tôi lầm tin lời người ta
Tôi lầm tôi khổ vì yêu
Để giờ đây nức nở đêm ngày.

Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ
Cung đàn lỗi nhịp đường tơ
Cung sầu chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh như tờ.

Ai đem con sáo sang sông
Để cho sổ lồng nó bay
Nó bay nó chẳng về đâu

Ai chia duyên Bắc tình Nam
Người nơi đầu gió, kẻ ngoài chân mây.

Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
Bây giờ đi sớm về khuya một mình
Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Để mặc cho con tạo xoay vần !