Lời bài hát Lời Thầy Cô - Beat

Ca sĩ: Tuyet Mai
Lời thầy cô con mãi luôn ghi trong tim
Mãi khắc nghi bao công ơn của thầy
NHững tháng năm khi con còn thơ dại
Lời thầy cô đã cho con niềm tin .

Rồi ngày mai khi con lớn lên
Tung cánh bay con bay đi vào đời
lời thầy cô con luôn mang bên mình
là hành trang cho con bước đi

Thời gian trôi sao quá nhanh
Đôi tay con k thể nghiêm lại
Lời thầy cô luôn mãi bên con
Dù đường xa con k ngại gian khó

Lời thầy cô chấp cánh cho con
Vững bước con đi trên đường đời
Dù thời gian dẫu có đôỉ thay
Lời thầy cô con sẽ mãi không quên.

...... Vân vịt.....