Lời bài hát Lỗi hẹn cùng ca dao

Ca sĩ: phong thái phương Album: Vol 02
em đành lỗi hẹn cùng ca dao
non thề biển hẹn trả trăng sao
vườn xưa người mới đã đi vào
nhành mai bờ giếng khế qua đào
kỉ niệm để giành làm chiêm bao
em giặt áo chồng quằng dây phơi
trưa hè nắng nhuộm buồn chơi vơi
giặt sao sạch hết nỗi xa vời
vò sao được trắng mảnh tim đời
ai vò sao sạch lòng em ơi
ĐK:
ôi …áo ca dao nước lũ cuốn đi rồi
thương gừng cay muối mặn đâu còn một thời chung đôi
ôi…cầu ca dao nay người khác qua rồi
lia thia không quen chậu nên tình mình đành chia phôi
duyên nợ bẽ bàng đừng trông mong
anh về lấy vợ chuyện cho xong
để em giặt áo mới cho chồng
vò sao sạch hết vết thương lòng
bên lở bên bồi đục hay trong