Lời bài hát Kỷ Niệm Mối Tình Đầu

Ca sĩ: Trung Đức
Kỷ niệm về em, cô gái Trường Sơn.
Kỷ niệm về em, cô gái giao liên.
Ngày chiến tranh,
Em như cánh chim rừng Trường Sơn,
Em như đóa hoa rừng Trường Sơn,
Cho anh trao mối tình đầu.
Dọc đường chiến tranh,
Anh không gặp lại em,
Cô gái giao liên,
Có hai bím tóc đào làm duyên
Để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh,
Khi anh mang mối tình ngày ấy
Tìm em...
Sau ngày chiến tranh em về đâu, em về đâu
Làm nàng dâu hiền thảo.
Và em...
Bao ngày tháng qua,
Em còn nhớ về Trường Sơn,
Em còn nhớ thời đạn bom,
Khi anh quay về.
Con đường giao liên xe anh qua,
Chỉ thấy 1 màu xanh cao nguyên,
Chỉ thấy 1 màu xanh bình yên
Khi anh đứng gió chiều tràn qua tim anh
Khi anh đứng nhìn,
Lắng nghe tiếng lòng xốn xang.

Kỷ niệm về em cô gái Trường Sơn,
kỷ niệm về em cô gái giao liên,
Ngày chiến tranh,
Em như cánh chim rừng trường sơn,
Em như đóa hoa rừng trường sơn,
Cho anh trao mối tình đầu.
Dọc đường chiến tranh,
Anh không gặp lại em,
Cô gái giao liên có hai bím tóc đào làm duyên,
Để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh,
Khi anh mang mối tình ngày ấy
Tìm em sau ngày chiến tranh,
Em về đâu, em về đâu
Làm nàng dâu hiền thảo.
Và em...,
Bao ngày tháng qua
Em còn nhớ về Trường Sơn,
Em còn nhớ thời đạn bom
Khi anh quay về.
Con đường giao liên xe anh qua,
Chỉ thấy một màu xanh cao nguyên,
Chỉ thấy một màu xanh bình yên.
Khi anh đứng gió chiều tràn qua tim anh,
Khi anh đứng nhìn,
Lắng nghe tiếng lòng mình xốn xang.
Ơi cô giao liên Trường Sơn...
Kỷ niệm đời tôi Trường Sơn...
Kỷ niệm đời tôi, Trường Sơn...