Lời bài hát Kính Mến Thầy

Ca sĩ: Hạ Vy Album: Mẹ Là Tình Yêu
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
hôm nay thầy về đây
chúng con xin kính chào thầy
trong giờ phút vui này
chúng con biết làm gì đây
chúng con nguyện tinh tấn
diệt tan tham sân hận
ánh đạo hằng đang tiến đến dần
dù bao nhiêu gian khổ
dù gặp nhiều nguy khó
lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ
thầy là bóng cây che mát chúng con
thầy là ánh sáng,dắt dìu lòng con
thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương
thầy theo đạo hạnh pháp vương treo gương tròn sáng soi mười phương
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
hôm nay thầy về đây
chúng con xin kính chào thầy
trong giờ phút vui này
chúng con biết làm gì đây
chúng con nguyện tinh tấn
diệt tan tham sân hận
ánh đạo hằng đang tiến đến dần
dù bao nhiêu gian khổ
dù gặp nhiều nguy khó
lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ
thầy là bóng cây che mát chúng con
thầy là ánh sáng,dắt dìu lòng con
thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương
thầy theo hạnh nguyện pháp vương treo gương tron sáng soi mười phương
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật