Lời bài hát Kính Lạy Quan Thế Âm

Ca sĩ: Bằng Cường Album: Ngàn Năm Sen Nở Sáng tác: Bằng Cường - Chúc Linh
Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát
Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát
.......

Thắp nén hương lòng chúng con kính dâng lên mẹ từ bi
Lắng nghe lời chúng con phước duyên nguyện cầu lên mẹ
Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát ( 2x)
Dưới bóng mẹ hiền chúng con chắp tay sen nở từ tâm
Xin cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê lầm khổ đau

ĐK:

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ linh cảm ứng Quan Thế Âm bồ tát
Dưới ánh đạo vàng hương tỏa ngát hướng lên đài sen chúng con nhất tâm
Một lời thành kính thiết tha xin mẹ xót thương
Nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ
Nguyện bao oan khiêng dưỡng sạch
Pháp giới an vui rạng ngời chân lý từ bi
Nhành dương giot nước cam lồ diệu hiền ánh trăng giác ngộ
Thế giới yêu thương ngọt lành hương sắc lục hoa

Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát (2x)