Lời bài hát Khi Ngài Dựng Nên Em

Ca sĩ: Tin Lành
Đêm ngày tôi thầm hỏi: Yêu thương là chi?
Làm sao trái tim hai người liên kết?
Và tiếng yêu không hề hư mất?
Rồi khi tìm ra nàng/em, bỗng nhiên tôi nhận ra
Rằng một phép thiêng nơi trời cao
Chúa ban cho tôi trong cô quạnh.

Giờ này bao nhiêu vấn nghi chẳng vây bọc tôi.
Hiểu ra rằng yêu thương chẳng do con người thành toàn, mà bởi Cha!

Phải chăng Ngài đang nghĩ suy gì về tôi, khi Ngài tạo nắn em trong đời?
Thật chăng Chúa hay mọi điều tôi khát khao mong chờ,
Nên vui lòng làm thành bao nhiêu ước mơ?
Ngài nắn nên nàng/em, vì Ngài đang suy nghĩ về tôi đây.

Tay cầm tay, đồng hành theo gót Giê-xu.
Dù bước anh đi nơi phương nào,
Với trái tim này, nguyện luôn bước theo.
Cho dù bao giông tố, lòng mãi không thay dời.
Sẽ không chi ngăn chia tình ta.
Em sẽ thương người thân anh dấu yêu.

Kìa vấn nghi xưa hôm nay dường như tan biến.
Tình yêu thương Ngài ban không hư mất như đời này, mà vĩnh sinh!

Phải chăng Ngài đang nghĩ suy gì về tôi, khi Ngài tạo nắn em trong đời?
Thật chăng Chúa hay mọi điều tôi khát khao mong chờ,
Nên vui lòng làm thành bao nhiêu ước mơ?
Ngài nắn nên nàng/em, vì Ngài đang suy nghĩ về tôi đây.

Ngài đã tạo nên vầng dương rực sáng,
Cùng ánh mặt trăng trời khuya lộng lẫy.
Cả hai xướng ca trong hòa âm thánh,
Chúng vấn vương như luôn cần nhau.
Tôi và em dường như cũng thế!
Mãi bên nhau từng phút không rời.
Em là người tôi đây thiết cần,
Là tình nhân trong ý Cha.

Phải chăng Ngài đang nghĩ suy gì về tôi, khi Ngài tạo nắn em trong đời?
Thật chăng Chúa hay mọi điều tôi khát khao mong chờ,
Nên vui lòng làm thành bao nhiêu ước mơ?

Ôi, phải chăng Ngài đã thấu nghe lời cầu xin?
Và Ngài hằng hay biết mọi điều tôi thiết yếu!
Ngài nắn nên em,
Làm thành mơ ước.
Ngài nắn nên em, vì Ngài đang suy nghĩ đến tôi đây.